Opgaver

Bedemandes opgaver

Samtalen vedrørende de praktiske forhold ved begravelsen eller bisættelsen kan foregå i Deres hjem eller hos os.

Vi giver de pårørende en saglig rådgivning og forestår de praktiske opgaver ved planlægning og gennemførelse af højtidligheden, herunder at:

  • Skabe kontakt mellem præst og pårørende.
  • Udfylde og ordne alle nødvendige papirer og anmeldelser.
  • Anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden.
  • Uarbejde prisoverslag over udgifterne ved højtidligheden.
  • Kontakte kirke, begravelsesvæsen og kirkegård/krematorium
  • Koordinere ønsker med blomsterhandler, dagblade og stenhugger.
  • Udsmykke kirke og kapel. Afhente og iklæde den afdøde
  • Køre kisten til og fra højtidligheden.
  • Transport af urne og blomster.
  • Trykning af salmeblade.

Klik her og læs mere om bedemandens ydelser