Persondatapolitik

PERSONDATA-POLITIK 

Oplysning til kunderne og andre om JERES politik på området!
Virksomheder skal også fremover oplyse kunder og besøgende om den persondatapolitik, som forretningen har besluttet at arbejde efter.

Udover at persondatapolitikken er et lovkrav vil også kunderne blive mere opmærksomme på reglerne om persondatabeskyttelse. Du vil derfor også udover en databehandleraftale opleve efterspørgsel på, hvad din virksomheds persondatapolitik er.

Hvordan gør man dette i praksis?
Hjemmesiden:

Eksempelvis på forsiden af jeres hjemmeside indsætter du et link, der hedder ”persondatapolitik”  (typiske placeringer er i bunden på din hjemmeside), og du tilretter det følgende eksempel på en politik til din virksomhed, hvorefter du indsætter det på en særskilt side i din hjemmeside med linket ”Persondatapolitik”.

I forretningen:
I jeres forretning bør du/I også opbevare nogle få trykte eksemplarer, som kan udleveres og/eller præsenteres, hvis en kunde beder om det.

HUSK:
Det er meget vigtigt, at du har afstemt indholdet med den ”virkelige verden”, således at du til en hver tid kan opfylde dine forpligtelser og indholdet i politikken.

HJEMMESIDEN OG TILTAG I FORHOLD TIL DENNE!
Bedemandsforretningen Kalundborg Ligkistemagasin ApS’s persondatapolitik:

Brug af cookies
På vores hjemmeside gøres der brug af ”cookies”. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes i webbrowseren på din computer, smartphone, iPad eller hvad du ellers anvender, når du besøger hjemmesiden. Cookies gør det muligt at genkende din computer mv. og samle information om din adfærd på nettet, herunder hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser, samt sikre at den fungerer rent teknisk. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Den er anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites.

Indsamling af personoplysninger
Vi indsamler dine personoplysninger, som du frivilligt afgiver på vores hjemmeside, eller som du under et personligt møde giver dit samtykke til, vi må indsamle.

Hvornår sker indsamlingen
Når du besøger www.kalundborg-ligkistemagasin.dk, vil du altid blive informeret forud for indsamlingen af dine personoplysninger. Du bestemmer selv, om du vil afgive dine personoplysninger. Brug af tjenester på vores hjemmeside, såsom bestilling af møde eller anmodning om, at vi kontakter dig, forudsætter dog, at du afgiver visse personlige oplysninger – på samme måde som hvis du tilmelder dig et arrangement eller lignende.

Hvilke oplysninger indsamles
De personoplysninger, vi indsamler vil som oftest være dit navn, din e-mailadresse, din adresse og eventuelt dit cpr-nummer.

Til hvilke formål indsamles oplysningerne
Vi indsamler dine personoplysninger for at kunne anmode om begravelse/bisættelse, ansøge om begravelseshjælp samt foretage øvrige aftalte dispositioner på dine vegne hos relevante leverandører og samarbejdspartnere.

Videregivelse af dine personoplysninger
Dine personoplysninger bliver videregivet til bedemandens administrationssystem, myndigheder samt eventuelle andre samarbejdspartnere (andre kan være blomster-handler, stenhuggeri, avis vedr. dødsannoncer olign.), som er relevante for behandlingen og gennemførslen af begravelsen/ bisættelsen. Kalundborg Ligkistemagasin ApS  hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, herunder til udsendelse af e-mails med reklameindhold medmindre du har anmodet herom og accepteret dette.

Behandling hos tredjepart
Vi kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, kontrolleret af os til at behandle dine personoplysninger på forretningens vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondata-loven.

Lagring af Personoplysninger
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt, til opfyldelse af de formål, til hvilke de er indsamlet.

Beskyttelse af dine personoplysninger
Vi bestræber os bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine person-oplysninger. Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Indsigtsret
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, vi opbevarer om dig. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du kan rette henvendelse til os ved at skrive til vores kalundborg-ligkistemagasin@mail.dk.

Rettelse eller sletning af dine personoplysninger
Hvis du ønsker, at vi skal rette eller slette personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, eller ikke ønsker at modtage flere meddelelser fra os, kan du rette henvendelse til vores kalundborg-ligkistemagasin@mail.dk eller kontakte os på anden vis eks. telefonisk eller personligt.

Regelsæt
De regler der gælder for vores behandling af dine personoplysninger findes nedenfor:
Persondataloven

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828

Vejledning om de registreredes rettigheder

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=852

Lovgivning indført maj 2018 i forbindelse med endelig indførelse af EU´s Persondataforordning i dansk lovgivning.